Pin Dung Lượng Cao Remax Cho Iphone 6 – 6s

395.000495.000

  • Sử dụng màng tráng gốm để cải thiện hiệu suất và độ an toàn
  • Sử dụng chip thông minh Aprius 
  • Hạn chế tình trạng ngắn mạch
Pin Dung Lượng Cao Remax Cho Iphone 6 – 6s
Khuyến mại

0334 00 61 61
0334 00 61 61
0334 00 61 61
0334 00 61 61
Hệ thống cửa hàng
Hệ thống cửa hàng