Đèn phát wifi thông minh REMAX RT – WIFI 01

Hết hàng

  • Điều chỉnh mức độ sáng của đèn bằng cảm ứng chạm
  • Sự kết hợp thông minh giữa đèn và wifi
  • Thiết kế 3 cấp độ sáng tiện nghi
TrắngTrắng
Xóa
Đèn phát wifi thông minh REMAX RT – WIFI 01
Khuyến mại

0334 00 61 61
0334 00 61 61
0334 00 61 61
0334 00 61 61
Hệ thống cửa hàng
Hệ thống cửa hàng