Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Trực Hotline và Xử lý đơn hàng Online

Tuyển dụng Nhân viên Trực Hotline và Xử lý đơn hàng Online

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành lập năm 2008 và đặt tại Thâm Quyến - Trung Quốc. REMAX hướng tơi sự đa dạng trong các sản phẩm công nghệ với chất ...
Đọc thêm
Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành lập năm 2008 và đặt tại Thâm Quyến - Trung Quốc. REMAX hướng tơi sự đa dạng trong các sản phẩm công nghệ với chất ...
Đọc thêm
Tuyên dụng Trưởng phòng PR-Marketing

Tuyên dụng Trưởng phòng PR-Marketing

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành lập năm 2008 và đặt tại Thâm Quyến - Trung Quốc. REMAX hướng tơi sự đa dạng trong các sản phẩm công nghệ với chất ...
Đọc thêm
Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành lập năm 2008 và đặt tại Thâm Quyến - Trung Quốc. REMAX hướng tơi sự đa dạng trong các sản phẩm công nghệ với chất ...
Đọc thêm
Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng Online

Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng Online

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành lập năm 2008 và đặt tại Thâm Quyến - Trung Quốc. REMAX hướng tơi sự đa dạng trong các sản phẩm công nghệ với chất ...
Đọc thêm
Tuyển dụng Nhân viên Telesale

Tuyển dụng Nhân viên Telesale

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành lập năm 2008 và đặt tại Thâm Quyến – Trung Quốc. REMAX hướng tơi sự đa dạng trong các sản phẩm công nghệ với chất lượng tốt, thời ...
Đọc thêm
0334 00 61 61
0334 00 61 61
0334 00 61 61
0334 00 61 61
Hệ thống cửa hàng
Hệ thống cửa hàng